Cimex Eradicator

Cimex Eradicator je přírodní likvidátor parazitů. Parní sanitizér s celosvětovým patentem „Steam Disinfektor“ eliminuje štěnice a jiné parazity pomocí páry zahřáté na 180°C. Vyberte si přirozenou cestu parní technologie pro dokonalou dezinfekci nebo dezinsekci, která chrání životní prostředí a lidské zdraví.

Naše služby