Síla páry

Za vznik života na Zemi vděčíme vodě. Tento přírodní živel je nezbytným pro existenci všech forem života na naší planetě, jeho zdroje jsou ale zároveň omezené. K zajištění pitného režimu a vody potřebné k vaření nám stačí pouhých 5 % z celkové spotřeby vody. Zbylých 95 % pokrývá spotřebu továren na výrobu, kanceláří na provoz a domácností na úklid.
Všichni bychom tedy měli usilovat o maximální omezení plýtvání vodou. A začněme hned ve svých domovech – například při běžném denním úklidu.
Právě pára dokáže výrazně omezit množství spotřebované vody na úklid: z jednoho litru vody totiž vzniká až 1 000 litrů páry!
Voda ve formě páry nabízí takovou čistící sílu, které se nevyrovnají ani mnohé z moderních saponátů. Pára tak dokáže „vyžehlit“ vrásky na čele nejednomu ekologicky smýšlejícímu člověku!Síla páry >>
Pára a úklid >>
Pára a žehlení >>